Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

majaczenie alkoholowe

Stan dezorientacji, ze zmąceniem świadomości, któremu często towarzyszą halucynacje, złudzenia, mylna interpretacja zdarzeń i ogólne poczucie zagubienia oraz zmniejszona zdolność skupienia uwagi na bodźcach zewnętrznych, a także objawy somatyczne: drżenie, pocenie się, tachykardia i nadciśnienie tętnicze, związane z nasilonym nadużywaniem alkoholu. Delirium tremens pojawia się u osób uzależnionych, zwykle dzień lub dwa po odstawieniu alkoholu.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 352). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 15:40
majaczenie alkoholowe ← LSD mania →

logo-z-napisem-białe