Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

mechanizm obronny

termin stosowany wobec różnego rodzaju trwałych wzorców zachowań, których celem jest obrona świadomości przed treściami wzbudzającymi niepokój. (…) termin ten powinien być zarezerwowany dla procesów (lub zachowań) nieświadomie motywowanych, nieświadomie nabywanych i rozwijanych w celu obrony ja czy ego przed różnego rodzaju nieprzyjemnościami. W wielu podejściach przyjmuje się istnienie dziesiątków mechanizmów obronnych. Najczęściej wskazuje się na mechanizmy: wyparcia, regresji, racjonalizacji i projekcji.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 360). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 15:53

logo-z-napisem-białe