Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

I

inteligencja emocjonalna
Są to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi. Ta definicja została sformułowana przez Daniela…
interwencja kryzysowa
Jest to forma indywidualnej pomocy psychologicznej ukierunkowana mniej lub bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny. Interwencja kryzysowa jest formą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie…
intoksykacja
W znaczeniu ogólnym — zatrucie jakąś substancją. W szczególności: stan taki spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu, ale także np. intoksykacja kofeiną, intoksykacja amfetaminą. Powoduje zaburzenia na poziomie świadomości, sprawności poznawczej,…

J

jadłowstręt psychiczny
zobacz: anoreksja

K

kac
stan po intoksykacji będący bezpośrednim następstwem picia w nadmiarze napojów alkoholowych. alkoholowych jego etiologii mogą mieć swój udział inne niż etanol składniki tych napojów. Objawy fizyczne zazwyczaj obejmują: zmęczenie, ból głowy, wzmożone…
kanabinole
Ogólny termin używany dla określenia kilku rodzajów substancji psychoaktywnych, przygotowywanych z konopi indyjskich. Zalicza się do nich marihuana, haszysz oraz olej haszyszowy. Kanabinole zawierają co najmniej 60 kanabinoidów, z których…
kardiomiopatia alkoholowa
Rozlane zmiany zwyrodnieniowe mięśnia sercowego, obserwowane u osób po dłuższym, na ogół co najmniej 10-letnim, okresie ryzykownego picia alkoholu. Na ogół występuje niewydolność obu przedsionków. Częste SA też: trudności w oddychaniu po wysiłku i w…
kluby abstynenta
w przygotowaniu...
kofeina
Ksantyna — środek łagodnie stymulujący ośrodkowy układ nerwowy, rozszerzający naczynia krwionośne i działający moczopędnie. Kofeina występuje w kawie, czekoladzie, napojach typu kola i niektórych innych napojach orzeźwiających. Występuje również w…
kokaina
Alkaloid otrzymywany z liści koki. Chlorowodorek kokainy ma właściwości znieczulające i był miejscowo stosowany w stomatologii, , okulistyce i chirurgii, gdyż ma działanie obkurczające hamujące krwawienie. Kokaina zażyta drogą pokarmową,…
konfabulacje
Termin oznaczający opowiadanie o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, zapełniając lukę w swojej pamięci. źródło: www.wikipedia.pl
konopie indyjskie
Cannabis indica - gatunek roślin uprawiany w celu uzyskiwania substancji psychoaktywnych, które często występują pod wspólną nazwą: kanabinole. zobacz również: kanabinole Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.312). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe…
kontrakt terapeutyczny
Zgodnie z zasadami zawierania kontraktu wyłożonymi przez Johna Enrighta, kontrakt terapeutyczny to uzgodnienie przez psychoterapeutę i klienta warunków odpowiednich do stosowania psychoterapii. Obejmuje ustalenie, czy pacjent wziął na siebie…
krótka interwencja
zwana też interwencją minimalną, to strategia lecznicza oferująca ustrukturyzowaną, krótką (z reguły 5-30 minut) terapię, której celem jest pomoc w zaprzestaniu lub zredukowaniu używania substancji psychoaktywnych lub (rzadziej) w radzeniu sobie z…

L

labilność emocjonalna
jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości. Na labilność emocjonalną…
lateralizacja
Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i niektórych zwierząt). U człowieka najczęściej przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak także lateralizacja skrzyżowana, np. sprawniejsza lewa ręka, prawe oko, prawa noga. U…
leki psychiatryczne
Lek w rękach dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie lub ratującym życie. Z kolei leki nadużywane lub pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, ale również stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia…
libido
w psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacznie zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny…
LSD
Dietyloamid kwasu lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w postaci bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednorazowa dawka czystego LSD to ilość tak minimalna, że nie można jej zobaczyć nawet gołym okiem. Dlatego LSD…
lęk
Niejasny, nieprzyjemny stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest często przeciwstawiany strachowi ze względu na to, że (zazwyczaj, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak utrzymują inni), lęk jest…

logo-z-napisem-białe