Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

interwencja kryzysowa

Jest to forma indywidualnej pomocy psychologicznej ukierunkowana mniej lub bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.

Interwencja kryzysowa jest formą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie zjawisk, mogących mieć wpływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny i grupy.

Interwencja kryzysowa czerpie z rozmaitych form oddziaływania i pomocy. Relacja wsparcia interwencyjnego ma charakter przejściowy i krótkotrwały a jej celem są m.in.:

* wspieranie klienta, umożliwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi * zapobieganie hospitalizacji * skłonienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczne

Sęk H. red (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Last updated on 26 September 2010 15:22

logo-z-napisem-białe