Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

A

abstynencja
Powstrzymywanie się od używania substancji psychoaktywnych lub (w tym: picia napojów alkoholowych). Powodem mogą być wyznawane zasady. zobacz również: trzeźwość Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i…
ADHD
zobacz: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji
agresja
Termin stosowany w odniesieniu do szerokiej gamy działań charakteryzujących się np. atakowaniem czy wrogością. Zazwyczaj pojęcie "agresja" określa takie działania, co do których można przypuszczać, że ich przyczyną jest którykolwiek z…
AIDS
Skrót pochodzi od angielskiej nazwy acquired immunodeficiency syndrome, po polsku zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia HIV, charakteryzujący się wystąpieniem chorób definiujących AIDS, pojawiający się zwykle po wielu…
Al-Anon
Oparta na tradycjach Dwunastu Kroków AA grupa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon powstał, gdy żony pierwszych uczestników odkryły, że problemy w pożyciu z małżonkami pojawiały się niezależnie od tego, czy aktualnie pili,…
Al-Ateen
Al-Ateen jest wspólnotą młodych ludzi, zwykle nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego, zazwyczaj rodzica. Al-Ateen jest ruchem, który wyrósł z Al-Anon. Problemy nastoletnich dzieci alkoholików są odmienne od problemów…
aleksytymia
Niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Aleksytymicy przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od emocjonalnego, ubóstwo życia…
alkaloidy
Zasadowe związki organiczne pochodzenia roślinnego. Alkaloidy wykazują silne działanie fizjologiczne na organizm człowieka. W zależności od rodziny, do której należy roślina, alkaloidy odkładają się w różnych jej częściach. Występują prawie we…
alkohol
Alkohole to duża grupa związków organicznych, pochodnych węglowodorów. Etanol (alkohol etylowy) należy do tej klasy związków i jest głównym składnikiem psychoaktywnym napojów alkoholowych. Oprócz zastosowania do celów spożywczych, aalkohol jest…
alkoholik
Osoba dotknięta alkoholizmem. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
alkoholizm
zobacz: uzależnienie od alkoholu
alkoholowa marskość wątroby
Charakteryzuje się martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Najczęściej występuje między 40. a 60. rokiem życia, po co najmniej 10-letnim okresie picia ryzykownego.…
alkoholowa reakcja zaczerwienienia
Pojawiające się po wypiciu alkoholu zaczerwienienie twarzy, szyi i ramion, z którym często współwystępują nudności, zawroty głowy i przyspieszone bicie serca. Występuje często w niektórych populacjach azjatyckich (co wiąże się z wrodzonym defektem…
alkoholowy zespół płodowy
U źródła alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc przez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza prawidłowy tok wzrastania dziecka i może doprowadzić do powstawania wrodzonych wad.…
ambulatoryjna opieka
Ambulatoryjna forma terapii ma miejsce wtedy, gdy pacjent nie jest hospitalizowany. Korzysta z usług przychodni i stosuje się do zaleceń lekarza pozostając w domowym środowisku. Leczenie uzależnienia w zakładach ambulatoryjnych (poradniach i…
amfetamina
Jeden ze związków należacych do klasy amin sympatykomimetycznych o bardzo silnym działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Grupa ta obejmuje m.in. dekstroamfetaminę, metamfetaminę (i jej pochodną ecstasy). Amfetamina i jej pochodne są środkami…
Anonimowi Alkoholicy (AA)
Wspólnota, której uczestnicy uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w procesie zdrowienia. Anonimowi Alkoholicy mówią o sobie, że są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się swymi doświadczeniami, swoją mocą i nadzieją, że mogą rozwiązać swój…
anoreksja
Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), anoreksję (jadłowstręt psychiczny) diagnozuje się, gdy występują wszystkie cztery wymienione niżej objawy (u dzieci - pięć objawów): spadek wagi (lub, u…
anticol
zobacz: disulfiram
autyzm
Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, charakteryzującym się trzema głównymi cechami patologii funkcjonowania: * skrajnym unikaniem przez dziecko kontaktów z innymi ludźmi * potrzebą zachowania niezmienności otoczenia * poważnym…

logo-z-napisem-białe