Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Al-Ateen

Al-Ateen jest wspólnotą młodych ludzi, zwykle nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego, zazwyczaj rodzica. Al-Ateen jest ruchem, który wyrósł z Al-Anon. Problemy nastoletnich dzieci alkoholików są odmienne od problemów współmałżonków, więc członkowie grupy pod nadzorem dorosłego członka Al-Anon lub AA uczą się radzenie sobie z nimi.
Last updated on 26 September 2010 11:49

logo-z-napisem-białe