Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

aleksytymia

Niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Aleksytymicy przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od emocjonalnego, ubóstwo życia wyobrażeniowego i operacyjny styl myślenia. Maruszewski T., Ścigała E. (1998) Emocje, aleksytymia, poznanie. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Last updated on 26 September 2010 11:49

logo-z-napisem-białe