Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Al-Anon

Oparta na tradycjach Dwunastu Kroków AA grupa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon powstał, gdy żony pierwszych uczestników odkryły, że problemy w pożyciu z małżonkami pojawiały się niezależnie od tego, czy aktualnie pili, czy pozostawali w abstynencji. Program Al-Anon jest oparty na założeniu, że jedyną osobą, którą człowiek może zmienić i kontrolować jest on sam. Członkowie grup są zachęcani, by niezależnie od poczynań alkoholika w rodzinie, znaleźli dla siebie nowy, akceptowalny styl życia. Al-Anon przyjęło hasła i ich podstawową formę organizacji - mitingi. Należący do Al-Anon deklarują swoją bezsilność wobec alkoholizmu członka rodziny, a ich wysiłki skierowane są na zrozumieniu włsanych reakcji i zastąpieniu ich zachowaniami sprzyjającymi zdrowemu życiu. Program Al-Anon skierowny jest na dokonywanie zmian i rozwój. Uczestnicy mitingów uczą się odpowiedzialności za samych siebie, poprzez zaniechanie koncentracji na bliskim sobie alkoholiku poprzez "pełne miłości oderwanie się" od niego. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki] (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 11:48

logo-z-napisem-białe