Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

abstynencja

Powstrzymywanie się od używania substancji psychoaktywnych lub (w tym: picia napojów alkoholowych). Powodem mogą być wyznawane zasady.

zobacz również: trzeźwość

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 17:57
abstynencja ADHD →

logo-z-napisem-białe