Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

alkoholowa marskość wątroby

Charakteryzuje się martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Najczęściej występuje między 40. a 60. rokiem życia, po co najmniej 10-letnim okresie picia ryzykownego. Pojawiają się objawy: wodobrzusze, obrzęk stawów kolanowych, żółtaczka, siniaki, krwawienia do przewodu pokarmowego pokarmowego żylaków przełyku oraz zaburzenia świadomości lub osłupienie, będące zazwyczaj wynikiem encefalopatii wątrobowej. W 15% przypadków późnym powikłaniem marskości jest rak wątroby. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 19) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 12:45
alkoholowa marskość wątroby ← alkoholizm alkoholowa reakcja… →

logo-z-napisem-białe