Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

ambulatoryjna opieka

Ambulatoryjna forma terapii ma miejsce wtedy, gdy pacjent nie jest hospitalizowany. Korzysta z usług przychodni i stosuje się do zaleceń lekarza pozostając w domowym środowisku. Leczenie uzależnienia w zakładach ambulatoryjnych (poradniach i przychodniach) trwa od roku do dwóch, w zależności od programu, wizyty odbywają się zwykle dwa- trzy razy w tygodniu. Mikuła J (2006) Gdy picie staje się problemem. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA
Last updated on 26 September 2010 13:04

logo-z-napisem-białe