Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

model Minnesota

Program leczenia alkoholizmu stworzony w Instytucie Johnsona w Minneapolis. Model ten opiera się na kilku założeniach:

* alkoholizm jest chorobą - alkoholicy powinni być leczeni, a nie karani * alkoholizm jest chorobą chroniczną, która wymaga określonego sposobu leczenia, niezależnie od jej przyczyn * alkoholizm powoduje zaburzenia w wielu sferach funkcjonowania jednostki - programy psychoterapii powinny uwzględniać pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów równocześnie * motywacja nie jest warunkiem koniecznym osiągnięcia pozytywnych efektów terapii, gdyż podstawowym symptomem jest zaprzeczanie, które pojawia się na różnych etapach trzeźwieniaModel ten opiera się na założeniach opieki, nie - wyzdrowienia. W związku z tym kładzie sie nacisk na pomoc choremu w radzeniu sobie z chorobą, przy akceptacji wynikających z niej ograniczeń takich, jak całkowita rezygnacja z alkoholu, czy zmiana stylu życia. Przebieg leczenia jest strukturalizowany, ściśle kontrolowany i nastawiony na szybką zmianę.

W roli terapeutów występują profesjonalni psychoterapeuci lub alkoholicy o dłuższych okresach abstynencji, często uczestniczący w grupach AA.Sęk H. red (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Last updated on 26 September 2010 16:39

logo-z-napisem-białe