Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zespół presuicydalny

Zespół cech, które znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamiar popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny: 1. Przeżywanie głównie niepokoju i lęku, zagrożenia, poczucia mniejszej wartości i niewydolności prowadzące do rezygnacji. 2. Kierowanie agresji w swoją stronę. 3. Ucieczka od realnych problemów w fantazjowanie na temat śmierci i snucie planów samobójczych.

Sygnały samobójstwa:

* wypowiedzi typu: lepiej byłoby wam beze mnie, lepiej byłoby ze sobą skończyć; * zbieranie leków; * zdobycie sznura lub ostrego narzędzia; * napisanie testamentu i pożegnalnych listów; * nieoczekiwane wizyty u bliskich osób sprawiające wrażenia żegnania się; * nagłe izolowanie się od otoczenia; * rozważania o śmierci; * treści dotyczące śmierci, egzekucji, pogrzebu pojawiające się w snach.

Nagła poprawa stanu psychicznego osoby będącej na skraju samobójstwa nazywana jest "złowieszczym spokojem". Chory nie odczuwa już niepewności i lęku ponieważ podjął decyzję o samobójstwie, które w jego przekonaniu rozwiąże wszystkie problemy.

zobacz również: samobójstwoOprac. lekarz psychiatra Marek Krzystanek Hasło udostępnione przez serwis Poradnik Medyczny
Last updated on 28 September 2010 20:38

logo-z-napisem-białe