Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

samopomoc

Pomaganie samemu sobie. Może oznaczać zachęcanie jednostki do samorozwoju, podejmowania odpowiedzialności za siebie lub współpracę osób o podobnych problemach (grupy samopomocy). Takimi grupami samopomocowymi są m.in. grupy AA, DDA.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.653). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 27 September 2010 20:13

logo-z-napisem-białe