Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

identyfikowany pacjent

Identyfikowany pacjent to członek rodziny, wykazujący objawy, przedstawiane przez rodzinę jako problem.

[pogrubienie:systemowa terapia rodzin, genogram, homeostaza rodzinna, pytania cyrkularneB. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Last updated on 26 September 2010 15:19
identyfikowany pacjent ← Id imprinting →

logo-z-napisem-białe