Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

imprinting

termin używany w etologii, opisujący rodzaj uczenia się ograniczonego z góry, które odbywa się szybko, w relatywnie krótkim okresie, jest niezwykle odporne na wygasanie lub zmianę oraz ma głęboki i trwały wpływ na późniejsze zachowanie społeczne w stosunku do obiektów bodźcowych; klasycznym przykładem jest tu reakcja „piętna” u kaczek, polegająca na tym, że świeżo wyklute kaczątko podąża za obiektem występującym przez okres krytyczny (zwykle matką).Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 15:20

logo-z-napisem-białe