Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases, ICD) — system klasyfikacji chorób, opracowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Ukazało się wiele kolejnych wersji ICD; ostatnia, dziesiąta, znana jako ICD-10, pochodzi z 1992 r. ICD zawiera rozszerzony dział poświęcony zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, z którego korzysta się w szerokim zakresie w wielu krajach. Innym dużym systemem klasyfikacyjnym stosowanym w psychologii klinicznej i w psychiatrii jest system prezentowany w podręczniku diagnostycznym i statystycznym (DSM), opracowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ostatniej rewizji DSM (DSM-IV) dokonano w celu skoordynowania terminologii z terminologią ICD-10.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 15:16

logo-z-napisem-białe