Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

homeostaza rodzinna

Homeostaza rodzinnaoznacza w systemowej terapii rodzin utrzymywanie stabilności rodziny w zmieniających się warunkach zewnętrznych.

Utrzymywaniu homeostazy mogą służyć reguły rodzinne, które poprzez negatywne sprzężenie zwrotne, nie dopuszczają do zmian w systemie, przez co integralność rodzinna zostaje zachowana. W sytuacji, kiedy rodzina za wszelką cenę usiłuje utrzymać stabilność, staje się niezdolna do adaptowania się do nowych sytuacji rodzinnych.W rodzinach zaburzonych objawy mogą stanowić środek utrzymania homeostazy, zatrzymując dalszy rozwój rodziny. Jakaklwiek zmiana w relacjach wewnątrzrodzinnych jest traktowana nie jak rozwój, lecz jako coś zagrażającego rodzinie.

Zmiany w systemie rodzinnym są osiągane poprzez pozytywne sprzężenia zwrotne, które pozwalają na przystosowanie się do nowych sytuacji i na dobre funkcjonowanie w zmieniających się warunkach zewnętrznych. Prawidłowo funkcjonujący system (rodzina) utrzymuje się w równowadze, która ma charakter dynamiczny - czyli pozwala na zmiany.

zobacz również: systemowa terapia rodzin, genogram, identyfikowany pacjent, pytania cyrkularneB. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Last updated on 26 September 2010 15:13
homeostaza rodzinna ← HIV ICD-10 →

logo-z-napisem-białe