Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zespół Korsakowa

Zespół amnestyczny często występujący u przewlekłych alkoholików, nazwany imieniem rosyjskiego lekarza S.S. Korsakowa. Jego objawem jest silne, przewlekłe upośledzenie pamięci pamięci świeżej i trwałej, odtwarzanie bezpośrednie jest zazwyczaj zachowane.. Pacjenci z zespołem Korskaowa wykazują mniejsze zaburzenia w zakresie pamięci utajonej i uczenia się utajonego niż świadomych procesów pamięci. Czasami występują wyraźne zaburzenia poczucia czasu i kolejności zdarzeń. Mogą występować konfabulacje. W etiologii zespołu mogą mieć udział również inne czynniki poza alkoholem.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.322-323). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 28 September 2010 20:37

logo-z-napisem-białe