Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem

Grupa objawów psychotycznych występujących w czasie przyjmowania substancji psychoaktywnych lub wkrótce po tym. Obejmuje m.in.: omamy, nieprawidłowe utożsamianie osób, urojenia, nastawienia paranoidalne lub prześladowcze, zaburzenia psychomotoryczne i zaburzenia afektu. Do psychoz wywołanych przez alkohol należą: halucynoza alkoholowa, zazdrość alkoholowa, paranoja alkoholowa, alkoholowa psychoza BNO. Możliwe jest również wywołanie lub zaostrzenie przez substancje psychoaktywne innych zaburzeń, jak np. schizofrenia czy osobowość paranoidalna.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Last updated on 28 September 2010 20:30

logo-z-napisem-białe