Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (co najmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyuczny jest powrót do stanu zdrowia pomiędzy epizodami.

Epizody manii zaczynają się zwykle nagle i utrzymują się od 2 tygodni do 4-5 miesięcy. Depresje są zwykle dłuższe - średnio ok. 6 miesięcy, rzadko więcej niż rok.

zobacz również: depresja, maniaKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Last updated on 28 September 2010 20:00

logo-z-napisem-białe