Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Superego

wprowadzone przez S. Freuda określenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeżeli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a także sumieniu. Superego jest uwewnętrznieniem zakazów oraz nakazów o charakterze społecznym. Jeżeli między [strona:Ego:2741] i Superego powstają konflikty, to wówczas włącza się mechanizm tłumienia albo wypierania (w ujęciu Freuda), który powoduje przesunięcie nie akceptowanych przez Superego treści do podświadomości, skąd właśnie mogą przechodzić do świadomości w postaci zniekształconej (marzenia senne, czynności pomyłkowe), a także mogą stanowić podłoże [strona:nerwic:201]. Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 165). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Last updated on 26 September 2010 11:33

logo-z-napisem-białe