Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

racjonalizacja

Uzasadnianie lub usprawiedliwianie w sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych czynnikami emocjonalnymi lub motywami, które jednostka pragnie ukryć lub z których nie zdaje sobie w pełni sprawy. Psychoanalitycy uważają racjonalizację za mechanizm obronny osobowości, redukujący lub znoszący konflikty wewnętrzne.Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 258). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Last updated on 27 September 2010 20:07

logo-z-napisem-białe