Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

pytania cyrkularne

Pytania cyrkularne wynikają z myślenia cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.

Strategia pytań cyrkularnych służy gromadzeniu informacji o rodzinie, a także udotępnianiu jej członkom informacji o systemie.

zobacz również: systemowa terapia rodzin, genogram, identyfikowany pacjent, homeostaza rodzinnaSęk H. red (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Last updated on 26 September 2010 17:47
pytania cyrkularne ← PTSD racjonalizacja →

logo-z-napisem-białe