Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, choroby i systemu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelkie psychologiczne aspekty związane ze zdrowiem. Psychologia zdrowia zbliża się swym zakresem do medycyny psychosomatycznej, medycyny behawioralnej i psychiatrii.

W przeciwieństie do dominującej poprzednio tendencji, psychologia zdrowia umieściła w centrum zainteresowań zdrowie, nie zaś chorobę. Opierając się na modelu salutogenetycznym zapoczątkowano badania nad wykrywaniem czynników związanych z utrzymaniem zdrowia i jego poprawą.

Problematyka psychologii zdrowia obejmuje:

* tworzenie modeli teoretycznych przydatnych w rozważaniach nad zdrowiem i chorobą, a w szczególności model stresu i radzenia sobie. * promocję zdrowia oraz profilaktykę chorób * korzystanie z opieki medycznej, w tym podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza, komunikacja z między lekarzem a pacjentem, stosowanie się do zaleceń lekarskich, procedury i leczenie szpitalne * dolegliwości towarzyyszące chorobom, zwłaszcza ból * choroby przewlekłe i zagrażające życiu * pomoc psychologiczną (z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych> chorym somatycznie.

Heszen — Niejodek I., Wrześniewski K. (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. w: Strealu J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki T.III, Gdańsk GWP.

Heszen — Niejodek I., Sęk H. red. (1997) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Last updated on 26 September 2010 17:43

logo-z-napisem-białe