Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

bezsenność

Według najnowszej klasyfikacji schorzeń (ICD-10) bezsenność jest stanem niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Są jednak osoby, które śpią krótko i skarżą się na bezsenność i takie, które pomimo długiego snu cierpią z powodu jego złej jakości.

Najczęściej wystepującymi objawami bezsenności są: trudności z zaśnięciem, trudności w utrzymaniu nieprzerwanego snu i zbyt wczesne budzenie się. Powtarzająca się bezsenność prowadzi do lęku przed udaniem się na spoczynek. Pacjenci odczuwają wtedy napięcie, przygnębienie, zaczynają rozmyślać o tym, co zrobić aby się wyspać, czy o kłopotach osobistych. Rano są zmęczeni psychicznie i fizycznie. W ciągu dnia pojawiają się takie objawy, jak: przygnębienie, obawy, napięcie, drażliwość i koncentrowanie się na własnych kłopotach.

Do ustalenia rozpoznania niezbęde są następujące objawy:

* skargi dotyczące trudności w zaśnięciu, utrzymaniu snu, złej jakości snu; * zaburzenia snu występujące co najmniej trzy razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc; * martwienie się z powodu bezsenności i nadmierna obawa dotycząca skutków tego stanu, w dzień i w nocy * Niezadowalająca ilości i/lub jakość snu, wywołująca znaczne napięcie lub zakłócająca normalne funkcjonowanie społeczne i zawodoweBezsenność może być także objawem innych zaburzeń psychicznych. Występuje także w chorobach fizycznychprzebiegających z bólem lub innymi dolegliwościami, towarzyszy również przyjmowaniu pewnych leków.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Last updated on 26 September 2010 13:27

logo-z-napisem-białe