Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

benzodiazepiny

Jeden z grupy leków stosowanych jako uspokajające, nasenne, zmniejszające napięcie mięśniowe i jako przeciwpadaczkowe. Działają uspokajająco, redukując uczucie lęku.

Oddziałują poprzez wzmaganie wrażliwości receptorów na kwasy gamma - aminomasłowe (GABA), z którymi są powiązane, a które są głównym neuroprzekaźnikiem o działaniu hamującym.

Zostały wprowadzone do użytku jako bezpieczniejsza alternatywa barbituranów, chociaż mają właściwości powodujące psychiczne i fizyczne uzależnienie.

U blisko 50% osób po zaprzestaniu kuracji, benzodiazepiny przyjmowane w dawkach terapeutycznych powodują zespół abstynencyjny, a jego bardziej nasilone objawy występują w przypadku leków o krótkim okresie działania. Dla uniknięcie poważnych powikłań, konieczny jest harmonogram powolnej detoksykacji

Banzodiazepiny bywają łączone z innymi substancjami psychoaktywnymi dla wzmocnienia poczucia euforii (np. przed lub po dziennej dawce metadonu, z alkoholem, a również w uzależnieniu od opiatów).

Rzadko zdarzają się śmiertelne przedawkowania benzodiazepin.

zobacz również: barbiturany
Last updated on 26 September 2010 13:26

logo-z-napisem-białe