Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zdrowienie z alkoholizmu

Utrzymywanie abstynencji alkoholowej i/lub od innych substancji psychoaktywnych, niezależnie od stosowanych w tym celu środków.

Termin ten odnosi się głównie do procesu uzyskiwania i utrzymawania stanu trzeźwości w grupach wzajemnej pomocy, np. AA i innych grupach opartych na Dwunastu Krokach. W AA trzeżwienie uważa się za proces trwający całe życie, więc członek grupy traktowny jest zawsze jako "zdrowiejący".Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:35

logo-z-napisem-białe