Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zachowania zdrowotne

Reaktywne, nawykowe lub celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w istotnym wzajemnym związku ze zdrowiem.

Zachowania zdrowotne obejmują zarówno aktywność prozdrowotną (np. zdrowa dieta) jak i antyzdrowotną (np. palenie papierosów).Sęk H (2000) Zdrowie behawioralne. w: Strealu J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki T.III, Gdańsk GWP.
Last updated on 28 September 2010 20:32

logo-z-napisem-białe