Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

zaburzenia preferencji seksualnej

Parafilie (zaburzenia preferencji seksualnych) to utrwalone formy zachowań seksualnych, które zapewniają jednostce satysfakcję na poziomie psychicznym ale wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) lub społecznej (tworzenie więzi) funkcji zachowania seksualnego.

Najczęściej rozróżnia się parafilie ze względu na obiekt i praktyki seksualne. Dla osoby dotkniętej parafilią nietypowy obiekt lub sposób realizacji seksualnej jest najczęściej jedynym źródłem uzyskania pełnej satysfakcji. Zaburzenia te występują najczęściej u mężczyzn.

Najczęściej spotykane zaburzenia preferencji seksualnych ze względu na obiekt to m.in.:

* fetyszyzm: konieczność posiadania pewnych przedmiotów jako bodźców do uzyskania pobudzenia oraz satysfakcji seksualnej. Najczęściej przedmiotami tymi są odzież czy obuwie (poszerzenie ludzkiego ciała) lub guma, plastik, skóra; np.: o nekrofilia: rolę fetysza pełnią ludzkie zwłoki o koprofilia: rolę fetysza pełni kał * pedofilia: preferencja seksualna osoby dorosłej w stosunku do dzieci, zwykle w wieku przedpokwitaniowym lub we wczesnym okresie pokwitania. Niektórzy pedofile przejawiają skłonność tylko do dziewczynek, inni - tylko do chłopców, lub do obu płci. Pedofilia rzadko występuje wśród kobiet. Z pedofilią niekoniecznie stoją stosunki seksualne dorosłych z dojrzałymi płciowo dziećmi, chociaż nie zyskują społecznej akceptacji. Najczęściej pedofilami są mężczyźni wykazujący preferencje do dorosłych partnerów, lecz mają trudności z nawiązywaniem kontaktów i kierują swoją uwagę na dzieci. * gerontofilia: to parafilia polegająca na osiąganie satysfakcji seksualnej w związku z osobami w wieku starczym * zoofilia: zaspokojania popędu płciowego przez współżycie ze zwierzętami.

Najczęściej spotykane zaburzenia preferencji seksualnych ze względu na sposób osiągania satysfakcji to m.in.:

* sadyzm: jednostka odczuwa podniecenie seksualne w wyniku zadawaniu partnerowi fizycznego i psychicznego bólu oraz upokarzania go. * masochizm: jednostka odczuwa podniecenie seksualne w sytuacjach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból lub gdy jest poniżana. * ekshibicjonizm: nawracająca lub utrwalona tendencja do pokazywania narządów płciowych obcym osobom lub ludziom przebywającym w miejscach publicznych bez prób zachęcania do bliższego kontaktu. * voyeuryzm/oglądactwo: utrwalona tendencja do podglądania praktyk seksualnych i zachowań intymnych bez wiedzy podglądanych osób, przy pozostaniu anonimowym. Prowadzi to zwykle do podniecenia seksualnego i masturbacji.

Zaburzeń preferencji seksualnych nie należy mylić z zaburzeniami identyfikacji płciowej takimi jak transseksualizm czy transwestytyzm.

zobacz również: zaburzenia identyfikacji płciowejKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

www.wikipedia.pl
Last updated on 28 September 2010 19:58

logo-z-napisem-białe