Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

wychowanie

Oddziaływanie wywołujące względnie trwałe i pozytywne zmiany w aktywności i zachowaniu człowieka lub grup społecznych.

Ze względu na sfery rozwoju podlegające kształtowaniu wyróżniamy np. wychowanie fizyczne, moralne, społeczne, religijne, estetyczne, itd.

Proces wychowania jest intencjonalny, bezpośredni, celowy, zorganizowany, zaplanowany i interakcyjny. Dwukierunkowość oddziaływań zakłada aktywne uczestnictwo wychowanka, który jest podmiotem wychowania. Interakcja ta nie jest jednak symetryczna - wyodrębnione są w niej dwie role - wychowującego i wychowywanego. Między osobami w relacji istnieją różnice kompetencji oraz wiedzy na temat celu i metod działania wychowawczego.

W psychologii wychowawczej wyróżnia się za R. Rortym dwie funkcje wychowania:

1. emancypacyjną: wiąże się z takim organizowaniem środowiska, któy ma sprzyjać rozwojowi i realizacji potencjału wychowanka; 2. socjalizacyjna: wiąże się z przygotowywaniem ludzi do podejmowania różnych zadań w społeczeństwie i na jego rzecz.

W działaniu wychowawczym korzysta się zazwyczaj z aktywności wychowanka, stwarzając określone sytuacje, dzięki którym samodzielnie dochodzi on do, zamierzonych w celach, efektów.Brzezińska A. (2000) Psychologia wychowania. W: Strealu J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki T.III, Gdańsk GWP.

Siuta J. red. (2005) Słownik Psychologii. Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa.
Last updated on 28 September 2010 20:41

logo-z-napisem-białe