Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

psychostymulanty

Środki psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące silne pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz amfetaminę i jej pochodne. Wywołują one aktywację sensoromotoryczną manifestującą się wzmożoną pobudliwością i czujnością, gotowością do działania oraz ogólnym pobudzeniem behawioralnym.Stefański R. (2001). Uzależnienie od amfetaminy: charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna. Alkoholizm i Narkomania, 1 (14).
Last updated on 26 September 2010 17:44

logo-z-napisem-białe