Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

przerwa w życiorysie

Inaczej: palimpsesta. Ostra amnezja następowa, bez utraty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie utraty pamięci można przywołać bardzo fragmentarycznie lub wcale.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 34) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 17:26

logo-z-napisem-białe