Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

promocja zdrowia

Jest to proces skierowany na osoby zdrowe, umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół działań, których celem jest umocnienie i rozwój zdrowia. Adresatem jest cała populacja, a używana argumentacja jest zazwyczaj pozytywna.

Model promocyjny dąży do stymulowania ogólnego zaangażowania sprawami zdrowia i powiększenia świadomości społecznej zdrowia jako wartości. Charakterystyczne dla promocji zdrowia jest założenie przenikania wszystkich sfer życia człowieka.

zobacz również: prewencjaStrelau J. red. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. III, Gdańsk GWP

Heszen — Niejodek I., Sęk H., red. (1997) Psychologia zdrowia Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Last updated on 26 September 2010 17:24

logo-z-napisem-białe