Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

prewencja

Zespół działań, w których wykorzystuje się różne metody i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmacnianie zasobów.

Prewencję dzielimy na pierwotną wtórną i trzeciego stopnia:

* prewencja pierwotna: obejmuje działania zmierzające do zmniejszenia wystąpienia zaburzeń poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka, zanim spowodują wystąpienie zaburzeń * prewencja wtóna: oznacza powstrzymywanie rozwoju patologii po wykryciu wczesnych sygnałów zaburzeń * prewencja trzeciego stopnia: zapobieganie skutkom przebytej choroby oraz przeciwdziałanie jej nawrotomzobacz również: promocja zdrowiaStrelau J. red. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. III, Gdańsk GWP

Heszen — Niejodek I., Sęk H., red. (1997) Psychologia zdrowia Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Last updated on 26 September 2010 17:22

logo-z-napisem-białe