Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

poczucie koherencji

Poczuciem koherencji (SOC) jest centralnym pojęciem koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.

SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, że:

* bodźce (informacje), docierające do niego z zewnętrznego i wewnętrznego środowiska są ustrukturalizowane, przewidywalne i zrozumiałe; * dostępne są zasoby pozwalające sprostać wymaganiom stawianym przez owe bodźce * wymagania te warte są zaangażowania i podjęcia działania

SOC składa się z trzech komponentów:

* zrozumiałość: poznawczy aspekt sytuacji; rzeczywistość wydaje nam się możliwa do opracowania i wyjaśnienia; * sterowalność: komponent instrumentalny; poczucie dysponowaniua zasobami do radzenia sobie z wymaganiami; * sensowność: komponent emocjonalno — motywacyjny; poczucie, że warto się angażować w działanie.zobacz również: salutogenezaDolińska — Zygmunt G. (1996) Elementy psychologii zdrowia. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Last updated on 26 September 2010 17:19

logo-z-napisem-białe