Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

padaczka alkoholowa

Konsekwencją spożywania alkoholu u osób chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt odbicia", a w rezultacie - obniżenie progu drgawek. W konsekwencji tego mechanizmu, u pijących pacjentów mogą następować nieprzewidziane napady padaczkowe nawet, jeśli drgawki są kontrolowane za pomocą lekarstw.

zobacz również: epilepsjaKinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol Warszawa: PARPA
Last updated on 26 September 2010 17:10
padaczka alkoholowa ← padaczka palenie bierne →

logo-z-napisem-białe