Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

halucynoza alkoholowa

Zaburzenie przejawiające się uporczywymi lub nawracającymi omamami, wzrokowymi lub słuchowymi, występującymi wskutek dłuższego nadużywania alkoholu.

zobacz również: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholemReber A. (2000). Słownik psychologii (s.36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 15:08
halucynoza alkoholowa ← halucynogeny haszysz →

logo-z-napisem-białe