Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

halucynacje

także:omamy Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy silne przekonanie o realności doznań. Są traktowane jako wskaźnik zaburzeń psychotycznych.Odnoszą się do różnych modalności zmysłowych, np.: halucynacje słuchowe, dotykowe, smakowe.

zobacz również: halucynoza alkoholowa, zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholemReber A. (2000). Słownik psychologii (s.243). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 15:07

logo-z-napisem-białe