Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

borderline (osobowość z pogranicza)

Zaburzenia osobowości, w których jednostka żyje „na granicy” między normalnym, przystosowanym funkcjonowaniem a rzeczywistymi zaburzeniami psychicznymi. Taką osobę charakteryzują rozmaite postacie niestabilności, np. niestabilne relacje interpersonalne, nagłe i nieadekwatne zmiany afektywne, zaburzony obraz siebie, częste napady złości, autodestrukcyjne działania w rodzaju hazardu czy kradzieży w sklepach. Zdarzają się przewlekłe stany znudzenia.

Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 469). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 13:28
borderline (osobowość z… ← binge drinking bulimia →

logo-z-napisem-białe