Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2012

Numer 4/81/2012

 

okladki NL 4-page-001

Artykuł wstępny
 
GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
 
Jacek Pruszyński, Jacek Putz Krajobraz po życiu. Opieka nad osobami otępiałymi.
Justyna Rzytki-Sroka Rodzic jako ofiara przemocy
 
PRAWO  
 
Agnieszka Olszewska Procedura "Niebieskie Karty" - najczęściej zadawane pytania
Michał Lewoc Tyle świetnych przepisów i... Przemoc w rodzinie a Temida 2011
 
ZAGRANICA
 
Pauline Conroy (tł. Jarema Pyziak)  Świadomość społeczna w kwestii przemocy domowej
Ewa Górecka Przemoc małżeńska wobec kobiet palestyńskich
 
ALKOHOL
 
Ireneusz Marciniec Alkohol i przemoc - gra bez zwycięzców
Piotr Antoniak Alkoholowy stereotyp
 
FORUM
 
Ewa Bilska Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja a rzeczywistość
Konkurs literacki Miłość z podbitym okiem
 

 

Numer 3/80/2012

 

3.2012-page-001

Artykuł wstępny
 
WIKTYMIZACJA WTÓRNA
 
Magdalena Goetz Wtórna wiktymizacja
Piotr Antoniak Stawanie się ofiarą
Wojciech Zalewski Wtórna wiktymizacja ofiar przestępstw przed media
 
DZIECI i MŁODZIEŻ
 
Jadwiga Bińczycka Osłuchiwanie dzieciństwa
Ewa Jarosz Zmiana społecznych postaw wobec bicia dzieci
 
PRAWO
 
Agnieszka Olszewska Pracownicy oświaty i procedura "Niebieskie Karty"
Andrzej Augustyniak Czy polskie prawo dobrze chroni dzieci?
 
CIEKAWE I INSPIRUJĄCE
 
Marzena Kordaczuk-Wąs, Magdalena Putka, Mariola Gosławska Hiszpański system monitorowania przypadków przemocy wobec kobiet
Maciej Dębski Kryzys rodziny czy jej przemiana?
Ewa Bilska Służby społeczne w oczach osób doświadczających przemocy
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 2/79/2012

 

2012 2

Artykuł wstępny
 
WARTO WIEDZIEĆ
s. Katarzyna Kubica Diadem zamiast popiołu 
Anna Serdyńska, Jadwiga Lach Mechanizmy obronne u ofiar przemocy
Sebastian Lizińczyk Sprawcy przemocy w polskim systemie więziennictwa 
Ewa Bilska Bariery utrudniające dostęp do placówek wspierających
Agnieszka Olszewska Ochrona zdrowia a przemoc w rodzinie
   
PRAWO
Sylwia Gładysz Alimenty europejskie
Lidia Mazowiecka Kompensata państwowa w Polsce
Krzysztof Śmiszek Nowe trendy w zwalczaniu przemocy wobec osób LGBT
   
MEDIA SPOŁECZNE
Magdalena Goetz Portale społecznościowe - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Małgorzata Dziewanowska Sexting - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości
Nina Olszewska Przemoc domowa - w sieci łatwiej o niej rozmawiać?
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 1/78/2012

okladki 1-page-001

Artykuł wstępny
 
ZAGRANICA
Ewa Górecka Samobójstwa kobiet w kulturze patriarchatu
Bartłomiej Majchrzak STOP przemocy w Irlandii
Silvia Cigoli (tłum. Bożena Długosz) Stalking po włosku
Ewa Gedrys Nowe prawo na Litwie
   
EDUKACJA SEKSUALNA
Alina Synakiewicz Instytucje publiczne w Polsce wobec problemu gwałtu
Iwona Nowowiejska Seks ma swoje prawa
Bernadeta Jabłońska Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
Edukacja i ochrona przed przemocą
   
PRAWO
Monika Płatek, Grzegorz Wrona Kobieta zawsze płaci
Agnieszka Olszewska Prawne zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
   
KOŁA RATUNKOWE
Hanna Wieloch Samodzielność finansowa ofiar przemocy w rodzinie
Liliana Otręba Kobieta po WenDo idzie tam gdzie chce!
Ewa Bilsa Klientki mają głos
Opinie o warszawskich placówkach pomagających ofiarom przemocy
Marta Szymanek Uruchomić zegar
Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy
   
NASZE LEKTURY

logo-z-napisem-białe