Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2008

Nr 6/59/2008

 

2008 6

Artykuł wstępny
 
BOLESNE DOJRZEWANIE
 
Ewa Jarosz Przed drzwiami domu
Współczesna filozofia działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Marek Prejzner O nastolatkach z nastolatkami
Program przeciwdziałania przemocy wśród nastolatków w stanie Illinois
Błażej Karwat Porozmawiajmy o Łukaszu
Renata Durda Musimy porozmawiać o Kevinie
Małgorzata Sitarczyk Czarno-biało i w kolorze Rodzina w percepcji nieletnich sprawców przestępstw
Justyna Siemionow Rozwiązanie pilnie poszukiwane
Poznawczo-behawioralne uwarunkowania zachowań agresywnych wśród nieletnich.
Katarzyna Fenik Uwodzenie dzieci w Internecie
   
PRAWO
 
Jacek Potulski Dzieci
   
FORUM
 
Krzysztof Sarzała Interwencja kryzysowa w Gruzji
Ewa Bilska Profilaktyka wypalenia zawodowego(część II)

 

Nr 5/58/2008

 

2008 5

Artykuł wstępny
 
PŁEĆ JAKO CZYNNIK RYZYKA
 
Beata Fiszer Świat według gender
Renata Durda Mroczna księga kobiet
Katarzyna Kądziela Męski urok pracodawcy
Monika Ksieniewicz Społeczność międzynarodowa o przemocy i handlu ludźmi
Ewa Bilska Profilaktyka wypalenia zawodowego
Agnieszka Olszewska Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy
   
PRAWO
 
Sabina Lasok-Chwiedoruk Pomagacz w sądzie
 
SPRAWCY I ALKOHOL
 
Błażej Karwat To w każdym siedzi...
Przeżycia sprawcy zabójstwa i zgwałcenia w ujęciu fenomenologicznym
Justyna Siemionow Tropem myśli
Poznawczo-behawioralna terapia sprawców przemocy w rodzinie
Małgorzata Sitarczyk Wpajali mi poczucie winy
Jak DDA spostrzegają postawy wychowawcze rodziców?
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 4/57/2008

 

2008 4

Artykuł wstępny
 
STARY CZŁOWIEK W NOWYM ŚWIECIE
 
Elżbieta Trafiałek Polska starość
Zofia Szarota Prawa osób starszych
Olga Libich-Bluszcz Archetyp Starego Mędrca i Wielkiej Matki
Maja Kuźmicz Przełamując tabu
Paweł Bronowski, Sylwia Kluczyńska, Maryla Sawicka Niedostrzegany problem
Problemy alkoholowe u osób starszych
Grażyna Płachcińska O starości okiem psychologa
Irvin D.Yalom Patrząc w słońce
Paulina Gotfryd Seniorzy w mediach
   
PRAWO
   
Dorota Krzysztoń Rzecznik pyta w imieniu ofiar
Maria Stożek Nowela ustawy
   

 

Nr 3/56/2008

 

2008 3

Artykuł wstępny
 
RÓŻNE OBLICZA PRZEMOCY
 
Jadwiga Jakrzewska Mit niekrzywdzącego rodzica 
Małgorzata Sitarczyk Z ojca na syna
czyli o roli ojca w genezie zachowań przestępczych synów
Marta Wojtas Zagrożenia w sieci: psychomanipulacje
Z doświadczeń Helpline.org.pl
Natalia Osica O stalkingu szerzej
Agata Leśnicka Osoby chore psychicznie a przemoc domowa
Robert Gorczyca Między schizofrenią a przemocą
Renata Durda Relacja ze Strasburga
   
DOKUMENTY EUROPEJSKIE
 
  Zalecenie Rec(2002) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie ochrony kobiet przed przemocą
Maud de Boer-Buquicchio Wychowywanie dla przyszłości - używanie rąk w celu ochrony i wychowywania, a nie karania
 
PRAWO
 
Jarosław Polanowski Czas na zmiany
 
FORUM
 
Krzysztof Sarzała Déja vu
Po Gdańsku i Bytowie
Zespół Pogotowia Niebieska Linia Rok na Korotyńskiego
Monika Płatek Fajna sprawa - uczę prawa

 

 

Nr 2/55/2008

 

2008 2

Artykuł wstępny
ZAGRANICA
 
Agnieszka Czapczyńska I Renata Durda rozmawiają z Cindy Dyer - dyrektorem Biura ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet w Ministerstwie Sprawiedliwości USA Aktualnie w Ameryce
oprac. Grzegorz Wrona Rodzinne centra w Ameryce - przykład dobrej praktyki
Monika Ksieniewicz ONZ w obronie kobiet
Frank Winter Przeciw stalkerom w Niemczech
tłumaczenie Natalia Osica
Sylwia Spurek Austria - model do poprawy
Łukasz Gabler Ustawa przemocowa w Hiszpanii
   
PRAWO
   
Iwona Szulc "Niebieskie Karty" oczyma policji
  Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"
   
FORUM
   
Agnieszka Czapczyńska Przemoc na randce
Joanna Cichla Przemoc w powiecie polkowickim
Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska Między kobietą i mężczyzną
Przemoc w związkach intymnych
Agnieszka Wesołowska (Nie)prywatna kampania o przemocy
z Ireneuszem Kaczmarczykiem rozmawia Renata Durda Odwet na godnościartykułu
Ireneusz Kaczmarczyk Choroba godności

 

Nr 1/54/2008

 

2008 1

Artykuł wstępny
WIEK PRZEDSZKOLNY
 
Tomasz Iwański Procedura "Niebieski Miś"
Joanna Drożdż Konsekwencje rozwodu "po polsku"
Magdalena Śniegulska Zanim będzie za późno
   
WIEK SZKOLNY
 
Elżbieta Napora Narysuj swoją rodzinę
Monika Ksieniewicz Być mądrym jak dziecko
Małgorzata Przybysz-Zaremba Mobbing w szkole
Monika Czyżewska Jak pracownicy szkoły opisują krzywdzenie dzieci? Badania praskie.
   
PRAWO
 
Robert Opora Trudności w pracy rodzinnych kuratorów sądowych
Grzegorz Wrona Brak dowodów? Środki dowodowe w postępowaniu karnym w zakresie art .207 k.k.
Robert Kaczor Kup pan piwo małolatowi!
   
ZAGRANICA
 
Anna Ulatowska Schroniska dla ofiar przemocy w Irlandii

 

logo-z-napisem-białe