Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

O nas

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia", wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach "Niebieskiej Linii" znajdziemy:

 

  • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
  • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
  • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
  • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
  • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy - zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
  • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

 

Nasi autorzy są wybitnymi specjalistami - teoretykami i praktykami - w przeciwdziałaniu przemocy.

Od 2008 roku "Niebieska Linia" znajduje się na liście czasopism "Index Copernicus". 
Publikacje zamieszczane na łamach "Niebieskiej Linii" otrzymują 3,20 punktu indeksowego.

Redakcja "Niebieskiej Linii" zachęca do nadsyłania artykułów poświęconych zjawisku przemocy w rodzinie celem publikacji na łamach naszego pisma. Zastrzegamy sobie prawo ich skracania i redagowania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


Konkurs noworoczny rozstrzygnięty!


Redakcja:

Wydawca Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Redaktor naczelna Renata Durda
Sekretarz redakcji Jarema Pyziak

Rada programowa: prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka, dr hab. Ewa Jarosz, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. zw. dr hab. Anna Kwak, mgr Jacek Jelonkiewicz, prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda - przewodniczący Rady, prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab.Monika Płatek, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała

Przygotowanie i druk:  LOTOS Poligrafia sp. z o.o.

Adres Redakcji:  ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa


tel.: 22 823 96 64, 22 824 25 01; 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prenumerata

Pismo Niebieska Linia na Facebooku

logo-z-napisem-białe