Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2009

Nr 6/65/2009

 

2009 6

Artykuł wstępny
 
PRZEMOC INTYMNA
 
Joanna Roszak Kulturowe uzasadnienie przemocy seksualnej
Aneta Błoch-Gnych Gwałt nie dla seksu
Sabina Lasok-Chwiedoruk Osobowość mnoga
Katarzyna Fenik Słuchając zranionego ciała
Agnieszka Czapczyńska Przemoc w związkach nastolatków (cz. II)
   
PRAWO
 
Małgorzata Łojkowska Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
  Deklaracja "Stop przemocy seksualnej w Polsce. Platforma działania"
Sylwia Spurek Izolacja sprawcy przemocy od ofiary a kodeks postępowania karnego
Wojciech Juszkiewicz Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw
   
FORUM
 
  Niebieskie Karty w liczbach - ze statystyk Komendy Głównej Policji
Monika Ksieniewicz Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet
Paulina Gotfryd Ochrona osób dorosłych w świetle szkockiego prawa
Jarosław Groth Psychopata subkryminalny
  Niebieskie nagrody

 

Nr 5/64/2009

 

2009 5

Artykuł wstępny
 
MĘSKI TEMAT
 
Jerzy Mellibruda
Specyfika męskiej emocjonalności - źródła i konsekwencje
Monika Płatek Czas mężczyzn
Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch Pułapka prawdziwej męskości
Grażyna Mikołajczyk-Lerman Role małżeńskie a przemoc
Bogna Szymkiewicz
Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka
Jerzy Szczepaniec Kroki w stronę systemu. Tarnowski program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
   
STALKING
 
Z Waldemarem Woźniakiem rozmawia Natalia Osica Między przemocą a uzależnieniem
Massimo Lattanzi, Justyna Skarżyńska-Sernaglia Od wielbiciela do zabójcy
Justyna Skarżyńska-Sernaglia Postępowanie w przypadku stalkingu
   
FORUM
 
Krzysztof Sarzała W Sieci
Jerzy Mellibruda Umysł zniewalany przemocą - świadkowie
Fragment książki "Przeciwdziałanie przemocy domowej"
Anna Błoch-Gnych Okaleczone ciało
Agnieszka Czapczyńska Przemoc w związkach nastolatków (cz. I)

 

Nr 4/63/2009

 

2009 4

Artykuł wstępny
 
W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ
   
Mariusz Wilk "Tu i teraz"- interwencja i co dalej?
Katarzyna Kiwe Lepiej o tym nie mówić. Przemoc seksualna wśród wychowanków domów dziecka
Zofia Olszewska Narodziny standardu. Standaryzacja usług świadczonych na rzecz dziecka w kryzysie
Anna Gronowska Przemoc w ciszy. Problem przemocy wobec osób głuchych
Magdalena Arczewska Sędzia jako koordynator pomocy rodzinie
Ewa Kiliszek Zwróćcie na mnie uwagę! Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji okołorozwodowej
   
PRAWO
 
Sylwia Spurek Bez znieczulenia. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przemocy w rodzinie
Agnieszka Olszewska Nowelizacja przepisów prawa rodzinnego
Janusz Bryk
Przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi
   
FORUM
 
Ryszard Romaniuk Porada
  Kobiety dla Polski - Polska dla kobiet
  O kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" 2009

 

Nr 3/62/2009

 

2009 3

Artykuł wstępny
 
POMOC OSOBOM STARSZYM
 
Maria Kuźmicz Pomoc i przemoc
Opieka jako proces zrozumienia
Mariusz Kuskowski Stary człowiek i morze bezradności
Anna Maria Węgierek Klara i Bogusław
Przemoc wśród starszych i wobec nich
Joanna Kwiatkowska Seniorzy z warszawskiej Woli
Paulina Gotfryd Przemoc finansowa wobec osób starszych 
Doświadczenia brytyjskie
   
POMOC DZIECIOM
   
Ewa Pisula Rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju
Justyna Rzytki-Sroka Od zaprzeczenia do działania
Dziecko krzywdzone z perspektywy dorosłej ofiary przemocy domowej
Katarzyna Kiwer Zespół interdyscyplinarny w warunkach Domu Dziecka
   
FORUM
   
Aleksandra Szymanowska Polacy wobec czynów przeciwko rodzinie
Ewa Mażul Wokół konfliktu
Małgorzata Bajkowska O przemocy nie tylko po francusku
Anna Błoch-Gnych Transfer na życie 
Terapia sprawców przestępstw seksualnych w warunkach izolacji więziennej
   
NASZE LEKTURY

Nr 2/61/2009

 

2009 2

Artykuł wstępny
 
ŚWIAT ZZA KRAT
 
Irena Dybalska Okiem służby penitencjarnej
Zdzisław Majchrzyk Zabójczynie i zabójcy 
Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne
Ewa Chmurska Sprawcy przemocy wobec bliskich
Próba charakterystyki
   
ZERWANE WIĘZI
 
Liliana Krzywicka Przemoc w bliskich związkach w perspektywie teorii przywiązania
Ryszard Radke Z dziećmi o ich prawach
Katarzyna Kiwer Jestem nikim
Doświadczenia przemocy w domu rodzinnym wychowanków domów dziecka
Katarzyna Fenik Rodzina na odległość
   
PRAWO
   
Maria Stożek Różnica między przemocą a agresją
 
FORUM
   
Bassam Aouil Psycholodzy w sieci
Wykorzystanie internetu w pomocy psychologicznej
Agnieszka Ogonowska Przemoc w mediach 
Geneza, typologia, profilaktyka i metody badania
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 1/60/2009

 

2009 1

Artykuł Wstępny
ŚWIAT DOROSŁYCH
 
Kobiece i męskie style komunikacji a przemoc Panel dyskusyjny Rady Programowej "Niebieskiej Linii"
Ewa Mażul Przemoc mieszkająca w słowach
Jak nieświadome nawyki językowe mogą blokować porozumienie
Ewa Pragłowska, Agnieszka Popiel Przemoc jako trauma wielomodalna 
Między przemocą a PTSD
Beata Gruszczyńska Czy policja może nam pomóc? 
Konkluzje Rady Europy o przemocy wobec kobiet
   
ŚWIAT DZIECI
 
Ewa Jarosz Mroczny powiew przeszłości
Historia krzywdzenia dzieci
Agnieszka Olszewska Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie
Monika Ksieniewicz Przykład ze Szwecji
   
FORUM  
   
Natalia Osica Stalking w Polsce?
Ewa Kiliszek Zamknąć drzwi, otworzyć okno
Symboliczne domykanie w psychoterapii
   
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe