Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2011

Nr 6/77/2011

 

2011 6

Artykuł wstępny
 
BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA - INSPIRACJE
 
Ewa Jarosz Obraz gmin po nowelizacji
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a sytuacja dzieci.
Jerzy Mellibruda Ślady dziecięcych traum i negatywne schematy osobiste
Ewa Bilska Co dobrze działa w warszawskim systemie pomocy ofiarom przemocy?
Justyna Rzytki-Sroka Żadna rozmowa nie jest taka sama
Bożena Wolańczyk Imigracja - wyzwanie, zagrożenie, strata
   
INSPIRACJE Z ZAGRANICY
 
Monika Ksieniewicz Równość i płeć w polskiej prezydencji w EU
Hanna Kłębicka Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet
Medžida Kreso Zbrodnie wojenne wobec kobiet na Bałkanach
   
PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI
 
Jan Świerszcz Przemoc wobec osób nieheteroseksualnych w Polsce
Przemek Szczepłocki Przestępstwa z nienawiści
Nowelizacja Kodeksu karnego
   
INSPIRACJE PRAWNE
 
Grzegorz Wrona Prawo karne a motywacja do zmiany
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 5/76/2011

 

2011 5

Artykuł wstępny
 
INTERDYSCYPLINARNIE CZYLI JAK?
 
Piotr Teisseyre Interdyscyplinarne pomaganie
Leszek Drozdowski Opiekun też człowiek
czyli kluczowe trudności w pracy z dzieckiem
Iwona Kudlińska Zaniedbane dzieciństwo - skrzywdzone dzieci, skrzywdzone rodziny
Dean Ajduković Pomoc dzieciom osób skazanych za przemoc w rodzinie
   
Z PRAKTYKI "NIEBIESKIEJ LINII"
 
Justyna Rzytki-Sroka Bezpośrednio i telefonicznie - dla świadków i ofiar
   
PRAKTYCY PRAKTYKOM
 
Magdalena Goetz Stres w zawodach usług społecznych
Ryszard Radke Marzyć zawsze wolno
Ryszard Romaniuk Dyskryminacja zabija 
Historia A. Sowella z Cleveland
   
PRAWO
 
Grzegorz Wrona Pułapka uzależnienia a przemoc
Małgorzata Łojkowska Zakaz bicia, nie na serio?
Maciej Ciechomski Jakiego Taty nie lubicie?
Agnieszka Knap Toksyczne znajomości
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 4/75/2011

 

2011 4

Artykuł wstępny
 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A PRZEMOC
 
Renata Durda Nie widzieć, nie słyszeć , nie mówić...
Adrianna Gryszka Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością
Maria Kuźmicz Inaczej czyli jak?
Ewa Jarosz Niepełnosprawność i krzywdzenie dzieci
Stan badań
Katarzyna Heba Dostęp osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości
Tomasz Przybyszewski Czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
Radosław Krajewski Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalności małżonka
Remigiusz Kijak Różne oblicza seksualności osób niepełnosprawnych
Małgorzata Radziszewska Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji
Tomasz Krasuski Seksualność osób starszych

 

Nr 3/74/2011

 

2011 3

Artykuł wstępny
 
MIĘDZY NAMI PRAKTYKAMI
 
Katarzyna Fenik, Justyna Podlewska Poufność a sąd
Prawne aspekty psychoterapii
Katarzyna Kiwer RADosne dziecko czy nieletni przestępca?
Leszek Drozdowski Dziecko w podróży przez system
Procesy dysocjacyjne u dzieci po traumach
Ewa Foks Życie po raz drugi
   
BYĆ KOBIETĄ
 
Monika Ksieniewicz Prezydentka Kobiet
Magdalena Goetz Ekonomia ma płeć
O dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet
   
  Stanowisko Europejskiego Lobby Kobiet
 
PRAWO
 
Piotr Karlik Lustro weneckie czy fenickie
Lustro obserwacyjne i jego zastosowanie w czynnościach procesowych
Michał Lewoc Jak kurator z policjantem
Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy Policji z kuratorską służbą sądową
Sylwia Spurek Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 2/73/2011

 

2011 2

Artykuł wstępny
 
DOROŚLI DZIECIOM
 
Katarzyna Kiwer Dziecko z zespołem RAD
Czyli jak pokochać prowokatora
Marta Szymanek Moc baśni, moc opowieści
Baśń w profilaktyce przemocy w rodzinie
Kamila Chmielewska Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka
   
WARSZTAT POMAGACZA
 
Magdalena Goetz Trauma z empatii
O wtórnym zespole stresu pourazowego
Ewa Mażul "Pomagacz" w opresji
Ewa J. Urbanik Godność jako "tarcza" przeciw przemocy
   
PRAWO  
 
Michał Lewoc Temida a przemoc domowa
Orzecznictwo sądów powszechnych w 2010 roku
Krystyna Krzekotowska Przemoc domowa a spokojne mieszkanie
   
PSYCHOTERAPIA I JEJ TAJEMNICE
 
 Barry Duncan, Jacqueline Sparks, Scott Miller  Klient a nie teoria
Integrowanie podejść dopasowane
   
NASZE LEKTURY

 

 

Nr 1/72/2011

 

2011 1

Artykuł wstępny
 
PRZEMOC SEKSUALNA
 
Monika Płatek   Na początku jest... mężczyzna
Sylwia Kluczyńska   Psychologiczne konsekwencje gwałtu
Adrianna Gryszka   Przemoc seksualna ze strony partnera - badania amerykańskie
Radosław Krajewski   Przestępstwo zgwałcenia w małżeństwie
Anna Wołosik, Ewa Majewska   Napastowanie seksualne wśród nastolatków
Anna Błoch-Gnych   Usługi seksualne
Czy można zgwałcić prostytutkę?
     
PARY
 
Eugenia Mandal   W pułapce władzy i miłości
Przemysław Eugeniusz Kaniok   Pomiar jakości relacji małżeńskich
     
PRZEMOC I NIE TYLKO
 
Monika Ksieniewicz   Prymat pomidora czyli co słychać w instytucjach europejskich
Agnieszka Czapczyńska   Spokojne matki

 

logo-z-napisem-białe