Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2006

Nr 6/47/2006

 

2006 6

Artykuł wstępny
 
BALLADA O STAROŚCI
 
Alicja Głębocka Długowieczni i zadowoleni
Joanna Nicole-Urbanowicz Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek
Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska Niebezpieczna starość
Piotr Błędowski Starość na wsi
Maria Burek Przemoc wobec starszych w Niemczech
Renata Durda Krzywdzeni na starość. Analiza danych telefonu "Niebieskiej Linii"
Renata Durda, Dorota Kozieł, Maja Kuźmicz, Małgorzata Piątkowska Starszy Pan, Starsza Pani
Maja Kuźmicz Alfabet moich klientek
Hanna Dąbrowiecka Pomóc wyjść z cienia. Uwagi o aktywności osób starszych
Alicja Sadowska Agresywne zachowania chorych na Alzheimera
   
FORUM
 
Marcin Szpond Stalking
Agnieszka Czapczyńska Sytuacja kobiet w Albanii
Magdalena Potocka Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet

 

Nr 5/46/2006

 

2006 5

Artykuł wstępny
 
MŁODZIEŻ, SZKOŁA, PRZEMOC
 
Autor Tytuł artykułu
Lucyna Bojarska Sposób na bezpieczną szkołę
Monika Czyżewska Wyjątkowa pozycja: O możliwościach nauczycieli na przykładzie amerykańskim
Monika Sajkowska Nauczyciele a bicie dzieci: Postawy i doświadczenia nauczycieli z Europy Środkowo-Wschodniej
Aneta Zielińska-Sroka Nauczyciele i mobbing
Joanna Knap, Małgorzata Retko Szkoła bez przemocy
   
INTERNET
 
Ewa Sadowska Wirtualne dzieci
Aneta Styńska Pomoc on-line
Lucyna Gromulska Nowa droga pomocy
 
WSPÓŁPRACA
 
Mikołaj Linda Przerwijmy zmowę milczenia!
Anna Staszewska Niebieska Sieć
Krzysztof Sarzała Babie lato i interwencja kryzysowa
 
FORUM
 
Tomasz Witkowski Szczęśliwi pracoholicy
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 4/45/2006

 

2006 4

Artykuł wstępny
 
S JAK SPRAWCY
 
Agnieszka Rusińska, Piotr Wojnowski Od zaprzeczania do zadośćuczynienia
Jadwiga Broniś Ręką nie rozwiążesz problemu
Program psychoedukacyjny dla sprawczyń przemocy domowej
Krzysztof Linowski Agresja - więzienie - pomoc
Robert Gorczyca Naprawianie człowieka
 
DZIENNIK USTAW NR 127 POZ. 890
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 roku
Jerzy Mellibruda Uwagi merytoryczne do rozporządzenia MPiPS
 
P JAK PRZEMOC
 
Izabela Błaszczuk-Wiślińska Trauma pojedyncza i wielokrotna
Ewa Habdas Gwałt a kultura patriarchalna 
Agnieszka Izdebska Skażenie
 
DOKUMENTY EUROPEJSKIE
 
Autor Zwalczanie przemocy wobec kobiet
 
FORUM
Autor Tytuł artykułu
Katarzyna Schier Skorumpowane Ja
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 3/44/2006

 

2006 3

Artykuł wstępny
 
MAŁE JEST KRUCHE
 
Ilona Lelito Nie przegapić Einsteina!
Robert Gorczyca Czym ADHD nie jest?
Małgorzata Klecka Objawy i wczesne rozpoznanie FAS
Wioletta Wójcik Odpowiedzialne macierzyństwo
Krzysztof Liszcz Nadzieja w nas 
Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym
Jadwiga Gromska, Grzegorz Krzykowski, Magdalena Stolarz, Ewa Dołomisiewicz , Małgorzata Gamrat, Anna Królak, Barbara Pawłowska Mroczne tajemnice
Zachowania seksualne dzieci w środowisku pozarodzinnym
Bibiana Mossakowska Dziecko w szpitalu
Agnieszka Izdebska Odzyskane wspomnienia
Aleksandra Malec Strategia na przeżycie
   
DOKUMENTY
 
Autor Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemocy domowej wobec kobiet
Oprac. Lucyna Gromulska Jubileuszowa konferencja
 
FORUM
 
Katarzyna Michalska "Niebieskie Karty" w pracy policjantów
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 2/43/2006

 

2006 2

Artykuł wstępny
 
OCHRONA OFIAR
 
Katarzyna Kądziela Europejskie prawo wobec przemocy w Rodzinie
Irena Dawid-Olczyk Ofiara handlu ludźmi przed sądem
Monika Czyżewska Niewykorzystane możliwości: Przesłuchania dzieci - świadków przemocy
Agnieszka Michałowska Podwójne cierpienie
Agnieszka Bielska, Justyna Podlewska Wskrzesić martwy przepis
Renata Durda Warszawa - Haga, Haga - Warszawa
Kristine Evertz, Helene Meijer Jak to się robi w Hadze?
Anna Hamminger, Alice Raberger, Tina Unterberger Przemoc domowa w Austrii
Agnieszka Czapczyńska Nie ma dokąd uciec: Przemoc domowa w Rosji
   
FORUM
 
Monika Czyżewska Osiem nitek Niebieskiej Sieci
Robert Gorczyca Zanim będzie za późno
Piotr Antoniak Patrzeć całościowo: Problematyka przemocy w lecznictwie odwykowym
 
NASZE LEKTURY

Nr 1/42/2006

 

2006 1

Artykuł wstępny
 
PSYCHOLOGIA PRAKTYCZNA
 
Ewa Pragłowska Zbrodnia doskonała
Krzysztof Sarzała Narodziny interwencji kryzysowej
Autor Tytuł artykułu
 
BADANIA
 
Katarzyna Kurza W kręgu przemocy: dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
Katarzyna Michalska "Niebieskie Karty" w pomocy społecznej
Elżbieta Napora Droga na skróty. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego
Monika Sajkowska Wychowankowie domów dziecka a przemoc fizyczna
Iwona Kocemba Nie tylko bicie
 
INTERNET
 
Jakub Śpiewak Internetowe stereotypy
Łukasz Wojtasik Sieciowe zagrożenia
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe