Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2005

Nr 6/41/2005

 

 

2005 6

Artykuł wstępny
 
10 LAT "NIEBIESKIEJ LINII"
 
Jerzy Mellibruda Polska przemoc domowa - problemy, wyzwania i poszukiwanie rozwiązań
Małgorzata Maresz Nigdy w życiu
Katarzyna Fenik Moje pogotowie
 
MEDYCYNA
 
Joanna Cielecka-Kuszyk Medyczne aspekty przemocy i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie
 
PRAWO
 
Monika Płatek W drodze
Jarosław Polanowski Zostałem do dzisiaj
 
EDUKACJA
 
Monika Sajkowska Zły dotyk w mediach
Medialna widoczność problemów krzywdzenia dzieci
Renata Durda Właściwe dać rzeczy słowo czyli o kampaniach społecznych
 
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Katarzyna Michalska Od deklaracji do ustawy
Niebezpieczny związek z Joanną Mikułą - dyrektorem PARPA rozmawia Renata Durda
 
PREZENTACJE
 
Marta Ziemska Niebieska nitka
Ilona Anczarska Opowieść o gęsiach
Renata Durda Pogotowie - teraz i jutro
   
POROZUMIENIE  
 
Monika Czyżewska Porozumienie "na rzecz"
   
PISMO "NIEBIESKA LINIA"  
   
Joanna Burek 7 lat i trochę pisma

 

Nr 5/40/2005

 

2005 5

Artykuł wstępny
 
MĘŻCZYŹNI A PRZEMOC
 
Tomasz Witkowski Porządek dominacji
Męska hierarchia czy kobiecy egalitaryzm
Z Ireneuszem Kaczmarczykiem rozmawia Renata Durda Chłopcy z Placu Broni
O męskiej sile i godności
Krzysztof Arcimowicz Męska przemoc, agresja i władza
Wojciech Kruczyński Wyrok czy diagnoza?
czyli jak traktować sprawcę przemocy domowej
Monika Stawiarska-Lietzau Roztropność a ryzyko
Różnice płciowe w podejmowaniu ryzyka
Alicja Głębocka, Anna Hełka Metroseksualni
O czym pisze męska prasa?
Anna Dodziuk Ojcowie i alkohol
   
PREZENTACJE
 
Wojciech Kruczyński Belgijska - nowy przyczółek
 
FORUM
 
Elżbieta Leśniak Gdzie szukać pomocy?
Ewa Mażul Rozumiejący przepływ
O metodzie Marshalla Rosenberga
Kamil Miszewski Kobieta złodzieja...
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 4/39/2005

 

2005 4

Artykuł wstępny
 
 
Z Katarzyną Kądzielą rozmawia Renata Durda Mamy instrument
Autor Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 
ZAGUBIONE DZIECI
 
Dorota Iwaniec W kącie
Ilona Lelito Urodzeni buntownicy w szkole
Beata Majewska, Robert Kohler Dzieci, my i psy
Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy
Agnieszka Wrzesień Sieciaki kontra Sieciuchy
Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie
Sabina Lasok-Chwiedoruk Przyjazne miejsce
 
PRZEMOC A PIENIĄDZE
 
Grażyna Mendecka Agresywna bieda
Sylvia Walby Ile kosztuje przemoc?
Badania brytyjskie
 
PRAWO
 
  Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym z 25.02.2005roku.
Jacek A. Świeca Prawa dziecka przed sądem
Edyta Skwarzyńska Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii
Katarzyna Bochenek-Cichoń Wyjście ostateczne
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 3/38/2005

 

2005 3

Artykuł wstępny
 
ZABURZENIA U DOROSŁYCH
 
Anna Jakubowska-Winiecka Grzechy zaniechania
Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej
Sylwia Kluczyńska Poza normą
Theodore Millon, Roger Davis Odmiany osobowości zależnej
Fragment książki "Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie"
Jadwiga Jakrzewska Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego
 
ZABURZENIA U DZIECI
 
Bibianna Mossakowska, Krzysztof Marach Nie potrząsaj! Złamania śródstawowe u niemowląt, a zespół dziecka maltretowanego
Monika Biała Trudne dzieci
Katarzyna Fenik Wtedy czułam jakąś grozę...
Powstawanie zaburzeń osobowości u dzieci krzywdzonych
 
NIEZWYKŁE DZIECI
 
Ilona Lelito Urodzeni buntownicy
Paweł Gadzina Był sobie chłopiec
Robert Gorczyca Rafał i inni
Praca z dzieckiem z ADHD
 
PRAWO
 
Magdalena Grudziecka Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
Polemika z artykułem Lidii Pustkowiak Mediacja raz jeszcze z numeru 2/37/2005 "Niebieskiej Linii".
Magdalena Pietruszka Bezpieczeństwo dzieci w Europie
Bibiana Mossakowska Kobiety o prawach dzieci
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 2/37/2005

 

2005 2

Artykuł wstępny
 
W PUŁAPCE STEREOTYPÓW
 
Dorota Pankowska Role płciowe a przemoc
Joanna Chrzanowska Alienacja ofiar a stereotypy
Anna Cholewicka W niewoli przekonań: Męskość i kobiecość a przekonania o wykorzystywaniu seksualnym dzieci
Tomasz Kasprzak Żydzi, masoni, cykliści - stereotypy w polskiej kulturze
Elżbieta Napora Skrzydła i korzenie
   
PRAWO
 
  Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Lidia Pustkowiak Mediacja raz jeszcze
 
BADANIA
 
Agnieszka Riahi Pierwsza linia frontu: Postawy, doświadczenia zawodowe i kompetencje profesjonalistów pomagających ofiarom przemocy
 
FORUM
 
Kamil Miszewski Przemoc w kryminale
Joanna Kuzebska Przywrócić dzieciństwo
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

Nr 1/36/2005

 

 

2005 1

Artykuł wstępny
 
RODZINNA SZKOŁA PRZETRWANIA
 
Barbara Błaż-Kapusta Porządek z chaosu
Grażyna Mendecka Między spójnością a agresją
Elżbieta Napora Z kompasem czy bez
Grażyna Mendecka Nowa świadomość: Kary w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej
 
FORUM PRAKTYKÓW
 
Michael Smith sj Między ojcem a synem
Małgorzata Maresz Figowy liść
Robert Gorczyca, Izabela Klimek Magda z innego kraju
 
BADANIA
 
Katarzyna Kurza  Za zamkniętymi drzwiami 
Dariusz Gaj  U nas w Rzeszowie 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe