Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

2010

Nr 6/71/2010

 

2010 6

Artykuł wstępny
 
DBAJMY O SIEBIE
 
Magda Goetz Wypalenie zawodowe - pułapka pomagania
Renata Kałucka, Piotr Antoniak Superwizja w pracy nad przemocą domową
Katarzyna Przybysz Interdyscyplinarność w Przasnyszu
Adriana Gryszka Połączyć kompetencje. Współpraca miedzy lecznictwem odwykowym a programami antyprzemocowymi
   
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE
 
Hanna Czuchnowska, Magdalena Orzechowska-Bączyk Pierwsza pomoc psychologiczna
Anna Błoch-Gnych Syndrom sztokholmski w relacjach międzyludzkich
Justyna Rzytki-Sroka Stając się sobą. Grupa terapeutyczna jako oferta dla osób po doświadczeniach przemocy
   
TELEFONY POMOCOWE
 
Maria Jarco, Magdalena Chemycz Telefon dzwoni bez przerwy. Działalność Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123
Aleksandra Andruszczak Jak ITAKA szuka zaginionych dzieci i nastolatków? Telefon 116 000
   
FORUM
 
Consuelo Barea Być żoną Einsteina. Z książki "Poradnik dla kobiet ofiar przemocy"
Piotr Antoniak Niebieskie certyfikaty
   
ZŁOTY TELEFON 2010

 

Nr 5/70/2010

 

2010 5

Artykuł wstępny
 
W OBRONIE DZIECI
 
Zmarła Alice Miller Ból zawsze jest ten sam - ostatni wywiad z Alice Miller
Jolanta Zmarzlik, Beata Pawlak-Jordan Kłopot z kokardką
Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie
Dyrektor OIK Nie wiedziałam, że stracę rodzinę
Agnieszka Izdebska Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci
Joanna Włodarczyk Wykorzystywanie seksualne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Badanie warszawskie
Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska Co wiemy o prostytucji nieletnich?
Ryszard Romaniuk Z wyboru?
Urszula Makowelska Jak pokonać zły dotyk?
Drugi etap kampanii społecznej
Lucyna Kicińska Potrzeba zapomnienia
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
opr. red. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
   
PRAWO
   
Sylwia Spurek Klaps po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Sylwia Spurek Wspólność czy rozdzielność?
Fragment książki "Prawo w moim życiu"
   
NASZE LEKTURY

 

Nr 4/69/2010

 

2010 4

Artykuł wstępny
 
O TYM MÓWI EUROPA
 
Przemoc wobec dzieci i kobiet w Austrii z Rosą Logar rozmawia Renata Durda
Adrianna Gryszka Mężczyzna ofiarą przemocy?
Paulina Gotfryd Kiedy bije kobieta
Doświadczenia brytyjskie
Monika Ksieniewicz Z prac instytucji unijnych
Magdalena Goetz Kobieta w języku, kobieta w podręczniku
   
PRAWO
 
Małgorzata Łojkowska O przestępstwach, których nie ma
Grzegorz Wrona Znęcanie czy zgwałcenie?
Michał Lewoc Instrumenty rzadko używane
   
Analiza działań wymiaru sprawiedliwości w 2009 roku
   
Sylwia Spurek Wokół preambuły ustawy przemocowej
   
DZIECIŃSTWO POD OCHRONĄ
   
Joanna Luberadzka-Gruca Po co nam ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej?
Alina Prusinowska-Marek Sądy i kuratorska służba sądowa w ochronie osób pokrzywdzonych
Bożena Gwizdek Dlaczego trudno jest pomagać rodzinie z problemem przemocy?
Ryszard Radke Dwa "przypadki"
   
NASZE LEKTURY

 

 

Nr 3/68/2010

 

2010 3

Artykuł wstępny
 
POŻEGNANIE
 
Izabela Jaruga-Nowacka Ostatnie wystąpienie w Sejmie
   
ŚMIERĆ I ŻAŁOBA
   
Sylwia Kluczyńska Gdy tracimy bliskich...
Hanna Czuchnowska Posłaniec śmierci czyli powiadamianie o śmierci nagłej
Anna Dodziuk Osoby w żałobie
Beata Legutko Postawy wobec śmierci i lęk fanatyczny
Anna Dodziuk Żałoba wokół nas Wzorce i stereotypy społeczne
John Briere, Catherine Scott Terapia traum związanych z przemocą Interwencje poznawcze
   
PRAWO
   
Jakub Śpiewak Wykorzystanie seksualne dziecka w kodeksie karnym
Wojciech Juszkiewicz Kompensata transgraniczna - finansowa pomoc dla pokrzywdzonych
Maria Stożek GPS a zapobieganie przemocy domowej
Kazimierz Walijewski Przemoc znaczy przemoc
Magdalena Goetz Wizerunek kobiet w reklamie i mediach
   
NASZE LEKTURY

 

 

Nr 2/67/2010

 

2010 2

Artykuł wstępny
 
DYSKRYMINACJA DŁUŻEJ ŻYJĄCYCH
 
Justyna Stypińska Dyskryminacja osób starszych w Polsce
Karolina Kędziora Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na wiek
Małgorzata Halicka Przemoc na Podlasiu
Paulina Gotfryd Brytyjski plan na starość
Joanna Kwiatkowska Zmierzch życia po norwesku
   
MEDIA A REALNA PRZEMOC
   
Bogusław Sułkowski Przemoc medialna, przemoc realna
Wioletta Budny Wpływ telewizji na agresywny język dzieci
   
FORUM
   
Agnieszka Czapczyńska W drodze do siebie
   
  Arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy
Marek Prejzner Utracona bliskość
   
NOWELIZACJA USTAWY
   
Magdalena Goetz Druga szansa
Jakub Śpiewak Dzieci, ludzie i ustawa
   
NASZE LEKTURY

 

 

Nr 1/66/2010

 

2010 1

Artykuł wstępny
 
BIAŁA WSTĄŻKA
 
 Grażyna Pisarczyk Kampania "Białej wstążki"...
Tadeusz Ciesiółka ...w Warszawie
  ...w Kielcach
  ...w powiecie krotoszyńskim
   
BIAŁA WSTĄŻKA
 
Jolanta Maćkowicz Społeczne postrzeganie przemocy w wychowaniu rodzinnym
Katarzyna Przyborowska Gimnazjaliści o przemocy
Agnieszka Czapczyńska Przemoc w związkach nastolatków (cz. III)
Katarzyna Kiwer Problem samouszkodzeń u wychowanków domów dziecka
   
PRAWO
 
Grzegorz Wrona Agresja u osób doznających przemocy
   
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet
 
FORUM
 
Joanna Roszak Przemoc w białych rękawiczkach
Monika Ksieniewicz Być kobietą w Turcji
Jarosław Groth Psychopata w organizacji - fazowy model manipulacji
   
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe