Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie

Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 160

Przedstawiana książka to kolejna publikacja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, poświęcona problematyce przemocy domowej. Kolejna, ale specyficzna - w całości bowiem traktuje o związkach, jakie zachodzą pomiędzy nadużywaniem alkoholu (uzależnieniem) i przemocą w rodzinie.
Autorzy książki od wielu lat zajmują się pomaganiem innym. Ackerman jest doktorem filozofii i socjologiem, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z alkoholikami, jest założycielem Narodowego Stowarzyszenia Dzieci Alkoholików. S. Pickering to terapeutka pracująca z kobietami - ofiarami przemocy, dyrektor Programu Zdrowia Psychicznego Rodziny Centrum Doradztwa w Pensylwanii.
Zanim będzie za późno... czyta się prawie jednym tchem, mimo że spora część publikacji to podstawowe informacje dotyczące życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Książka pozwala uporządkować wiedzę na temat przemocy w związkach, współuzależnienia, mitów dotyczących rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, wpływu uzależnienia na poszczególnych członków rodziny - dorosłych i dzieci oraz możliwości i form pomocy dla nich, a także etapów powrotu rodziny do normalnego, zdrowego funkcjonowania.
definicje uzupełniane są specjalnymi testami, pozwalającymi rozpoznać zachowania partnerów i dokonać autodiagnozy. tego wszystkiego obrazowo dopełniają casusy - opowieści z życia wzięte, w których niejeden czytelnik odnajdzie fragment historii swojego życia i swojej rodziny. dzięki znajdującym się na zakończenie każdego rozdziału sentencjom ("przemyśl te słowa") czytelnicy zmuszeni są do refleksji, wglądu w samych siebie oraz innego niż na co dzień spojrzenia na świat i własne życie. w ten sposób książka staje się przewodnikiem, z którego korzystać mogą zarówno członkowie rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej, jak i przedstawiciele służb, które zajmują się pomaganiem. szczególny nacisk autorzy kładą na proces wzmacniania osób doznających przemocy poprzez dążenie do podnoszenia własnej samooceny i rozwoju osobistego, uwolnienie się od negatywnych destrukcyjnych emocji, takich jak lęk, strach, poczucie winy i gniewu, beznadziejności, a przede wszystkim zrozumienie własnej sytuacji i motywację do działania dla własnego dobra. mottem tej książki mogą stać się słowa George'a Eliota, zacytowane w jednym z rozdziałów: "nigdy nie jest za późno, aby wykorzystać pełnię swoich możliwości".

 

logo-z-napisem-białe