Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Przemoc wobec osób starszych

Beata Tobiasz-Adamczyk red.

Kraków 2009, WUJ s.269

Proponuję Państwu pierwszą, moim zdaniem tak rzetelną, popartą polskimi badaniami książkę na temat przemocy wobec osób starszych. Pomimo kilku już lat rozmów, spotkań, nagłaśniania tego tematu w mediach, to w wielu miejscach nadal temat tabu.
Praca krakowskich badaczy zawiera wielowymiarową analizę wyników badań prowadzonych wśród profesjonalistów spotykających w swojej pracy osoby starsze i ich rodziny. Co godne uwagi - badacze stworzyli także możliwość wypowiedzenia się samym zainteresowanym, czyli seniorom. Aż 631 krakowskich seniorów zabrało głos w tej sprawie. Dzięki temu w książce zawarto szereg interesujących porównań w postrzeganiu problemu z kilku perspektyw.
Chcę także zwrócić Państwa uwagę na istotny w moim mniemaniu problem, który zaistniał również w recenzowanej przeze mnie pracy. Po raz kolejny ignorancją wobec zjawiska przemocy wykazała się grupa zawodowa lekarzy.
"(...) Niechęć do bycia włączonym w problematykę badań wykazali przede wszystkim lekarze; ich stosunkowo wysoki odsetek odmów uczestniczenia w badaniu tłumaczony był brakiem czasu, ale także stwierdzeniem, że nie mają do czynienia z przemocą w swej praktyce."
Cieszy jedynie fakt, że autorzy tej publikacji reprezentują Zakład Socjologii Medycyny Collegium Medicum UJ.
Proponowana przeze mnie lektura niewątpliwie wymaga od czytelnika uważności, czasu i skupienia. Myślę, że dla zainteresowanych będzie pomocą naukową, a także rzetelnym źródłem wiedzy teoretycznej, którą w przypadku tego problemu, bezwzględnie należy uwzględnić w praktyce.

logo-z-napisem-białe